برچسب گذاری توسط: استارتاپ ویکند تهران

نهمین دوره استارت‌آپ ویکند تهران

نهمین دوره استارت‌آپ ویکند تهران با محوریت تمرکز بر خانم‌های کارآفرین، امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ در منظومه خرد شروع به فعالیت تیمی ۵۴ ساعته کرد. وب سایت رسمی استارت‌آپ ویکند تهران