۵۰ دلیل برای کارآفرین بودن

۱. بر سرنوشت خود کنترل تام دارید شما تصمیم‏‎گیرنده هستید و تصمیماتی می‏‎گیرید که در نهایت موفقیت یا شکست کسب‌وکارتان را تعیین می‌کند. هیچ‌کس در مسیری که انتخاب کرده‌اید، دخالت نمی‏‎کند. ۲. کارآفرینان، مبتکر هستند به همه‎ی تکنولوژی‏‎ها و ایده‏‎هایی که در چند سال گذشته وارد زندگی شما شده است، …